Kapcsolat

9700 Szombathely,
Acsádi Ignác utca 24.
Telefon:
+36-94-508-520
+36-20-932-6937
E-mail küldése

Karnagyaink

Király Katalin

Az Erkel Kórus továbbra is őrzi a „magyar zene zengő tornyát”! (Berzsenyi Dániel)

„A magyar kóruséneklés feltétele: legyen egy embercsoport, amelynek tagjai egymást megbecsülik, társadalmilag egyenlőnek tekintik, ahol senki nem akar a másiknál különb lenni.” (Kodály Zoltán)

2014 tavaszán megcsörrent a telefonom. Az Erkel Kórus képviseletében Pál Vilmos és Tóthné Temesi Kinga invitált egy beszélgetésre. A találkozás során elmondták, hogy Horváth Imre karnagy úr 2014 december végéig szünetelteti a kórusvezetői munkáját. Majd arra kértek, fogadjam el a helyettesítéssel járó feladatokat: az 55 éves jubileumi hangversenyre és a karácsonyi koncertre való felkészítést és vezénylést. E munkának a lehetőségét isteni ajándékként aposztrofáltam, hiszen az Egerben eltöltött húsz évem után hazatérve álmodni sem mertem arról, hogy emlékeznek, megtalálnak, s igényt tartanak rám. Természetesen „igen” volt a válaszom, melyet Horváth Imre karnagy úr is megköszönt.

„A zene, mint jelenség arra az egyetlen célra adatott nekünk, hogy rendet teremtsen a dolgok között, beleértve legelsősorban a rendet az ember és az idő között.” (Igor Sztravinszkij)

Ember, rend, idő! A feladat, mellyel megbíztak, elmondhatatlan megtiszteltetés számomra, hiszen ha csupán rövid időre is, de tovább ápolni és gondozni HORVÁTH REZSŐ tanár- és karnagy úr szakmai hagyatékát, nem cseppnyi feladat, sőt felemelő életérzés is! Ez alátámasztandó azzal a ténnyel, hogy a tanár úr nyolcéves koromtól kezdve vezette zenei pályámat: a Tanítóképző kórusának szólistájává választott, hegedűt adott a kezembe, tízéves kislányként beültetett az Erkel Kórus szoprán szólamába, majd a későbbiekben a 8 megjelent zenei témájú könyvem és 16 CD-m anyagát is figyelemmel kísérve segítette a munkámat. A megtiszteltetés mellet óriási a felelősség is, hiszen a kórus számára továbbra is biztosítani kell a már megszokott és elvárt színvonalat.

Az Erkel Kórusban újból rátaláltam régi énekes társakra, s megismerhettem olyan embereket is, akik hisznek a zene, a dal összekötő erejében, amely e zűrzavaros világban enyhíti a mindennapok nehézségeit. Ezen gondolatok jegyében szeretnék köszönetet mondani a kórusnak a befogadás és elfogadás különleges élményéért: „Mert egybe álltunk általad, S az is ki nem dalol, Érzi a Lét, a Rend szabad Összhangját valahol.” (Illyés Gyula)

Kívánom a kórus minden tagjának, hogy a művekből sugárzó „Hit, Remény Szeretet” egysége adjon erőt számukra a közös éneklés öröméhez és az együttlét igényéhez.

Nem hagyhatjuk, hogy Kodály országában háttérbe szoruljon a kóruskultúra! Ezért fontosnak tartom Horváth Rezső karnagy úr tanítását folytatni, továbbadni, miszerint a „klasszikus” kórusirodalom tanulása, előadása és hallgatása fokozza az emberi értékeket. Ennek megfelelően, e féléves repertoárunkban az egyes zenetörténeti korszakok kiváló zeneszerzőinek alkotásait szeretném igényesen, kiművelt énektechnikával és prozódiával megszólaltatni, stílusosan előadni.

Kiemelt célnak tekintem emberileg és zeneileg a harmónia megteremtését, a kórustagokkal s a mindenkori hallgatósággal megosztani a zene szépségét, lélekemelő erejét, s tovább hirdetni az emberi élethez szorosan hozzátartozó zenei műveltség szükségességét.

Az együttes munkájának és koncertjeinek mottója és üzenete: "Óvjuk nyelvünket, kultúránkat, amely megtarthat és segíthet bennünket az elmúlt 1100 esztendő után, még akár újabb 1000 éven át is!"

„A tűznek nem szabad kialudni!” (Kodály Zoltán)


« Vissza az előző oldalra!
Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület - Magyar